Milkrun – Zalety i przewagi systemu

 

System logistyczny typu milk run, znany również jako mizumashi, to podejście do wewnętrznego transportu materiałów, które ma na celu optymalizację procesów logistycznych w zakładach produkcyjnych. W porównaniu do tradycyjnego użycia wózków widłowych, milk run oferuje szereg przewag.

 

Atres Intralogistics TeamAtres

 

Milkrun vs wózek widłowy

 

 1. Zmniejszenie zapasów: Milk run umożliwia częstsze dostawy mniejszych ilości materiałów, co pozwala na redukcję zapasów w magazynie i na linii produkcyjnej. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie kosztów związanych z przechowywaniem.
 2. Zwiększenie efektywności: Systematyczne i zaplanowane trasy dostaw pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie czasu i zasobów, eliminując niepotrzebne przestoje i oczekiwania na materiały.
 3. Lepsza organizacja pracy: Dzięki regularnym i przewidywalnym dostawom, pracownicy produkcyjni mają stały dostęp do potrzebnych materiałów, co usprawnia procesy pracy i zwiększa ich efektywność.
 4. Optymalizacja przestrzeni: Użycie systemu milk run może przyczynić się do lepszego zarządzania przestrzenią produkcyjną, ponieważ zmniejsza potrzebę dużej przestrzeni magazynowej na linii produkcyjnej.
 5. Redukcja ruchu i zatłoczenia: System milk run, poprzez zorganizowane i optymalne trasy, zmniejsza ilość ruchu wózków widłowych i innych pojazdów w zakładzie, co przekłada się na bezpieczeństwo i mniejsze ryzyko wypadków.
 6. Zmniejszenie zużycia energii i emisji: Efektywniejsze planowanie tras i dostaw może prowadzić do zmniejszenia zużycia paliwa i energii, co jest korzystne zarówno z punktu widzenia kosztów, jak i wpływu na środowisko.
 7. Elastyczność i skalowalność: System milk run jest łatwiejszy do dostosowania i skalowania w zależności od zmieniających się potrzeb produkcyjnych, co pozwala na szybką reakcję na zmiany w zapotrzebowaniu.
 8. Poprawa jakości: Regularne dostawy i mniejsze ilości materiałów dostarczanych bezpośrednio na linię produkcyjną mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka uszkodzeń i poprawy ogólnej jakości materiałów.

 

Wdrażanie systemu milk run w miejsce tradycyjnego użycia wózków widłowych wymaga odpowiedniego planowania i dostosowania procesów logistycznych, ale korzyści płynące z tego rozwiązania mogą znacząco wpłynąć na optymalizację operacji logistycznych i produkcyjnych.

 

 

 

Poniżej przedstawiam tabelę, która zestawia problemy z jakimi borykają się osoby odpowiedzialne za planowanie transportu wewnętrznego oraz to, jak wdrożenie pociągu Mizumashi (Milk Run) może pomóc je rozwiązać:

Problemy z planowaniem transportu wewnętrznego Rozwiązania oferowane przez wdrożenie pociągu Mizumashi
Duże zapasy materiałów na linii produkcyjnej Zmniejszenie zapasów dzięki częstszym dostawom
Częste przestoje związane z oczekiwaniem na materiały Zapewnienie stałego dostępu do materiałów
Niewystarczająca efektywność procesów logistycznych Zwiększenie efektywności dzięki optymalizacji tras
Duże zużycie przestrzeni magazynowej Zwolnienie przestrzeni przez redukcję zapasów
Wysokie ryzyko wypadków związanych z ruchem wózków Zmniejszenie ruchu pojazdów i poprawa bezpieczeństwa
Wysokie koszty transportu wewnętrznego Obniżenie kosztów dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu środków
Trudności w dostosowaniu się do zmian w produkcji Większa elastyczność w reagowaniu na zmiany
Zwiększone zużycie energii i większa emisja CO2 Redukcja zużycia energii i emisji CO2 przez optymalizację transportu

Te rozwiązania pokazują, jak system Mizumashi może przyczynić się do poprawy efektywności i bezpieczeństwa procesów logistycznych, a także do optymalizacji kosztów i wpływu na środowisko. ​

 

Jak zredukować zużycie CO2 dzięki transportowi Milkrun?

 

Załóżmy, że firma ma zakład produkcyjny, w którym tradycyjnie używano wózków widłowych do transportu materiałów z magazynu do linii produkcyjnej. Przejście na system transportu typu Mizumashi (Milk Run) może przyczynić się do redukcji emisji CO2 na kilka sposobów. Poniżej przedstawiam przykładowe wyliczenia, pokazujące, jak pociąg Mizumashi może pomóc zredukować emisję CO2:

 

Założenia:

 • Wózki widłowe zużywają średnio 2,5 litra oleju napędowego na godzinę pracy.
 • Emisja CO2 z oleju napędowego wynosi około 2,68 kg CO2 na litr.
 • W zakładzie wózki widłowe pracują średnio 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu.
 • Przejście na system Mizumashi pozwala zredukować potrzebę użycia wózków widłowych o 50%.

Tradycyjny system transportu:

 • Zużycie paliwa na dzień: 2,5l/h×8h=20l/dzienˊ2,5l/h×8h=20l/dzienˊ
 • Emisja CO2 na dzień: 20l/dzienˊ×2,68kgCO2/l=53,6kgCO2/dzienˊ20l/dzienˊ×2,68kgCO2/l=53,6kgCO2/dzienˊ
 • Emisja CO2 na tydzień: 53,6kgCO2/dzienˊ×5dni=268kgCO2/tydzienˊ53,6kgCO2/dzienˊ×5dni=268kgCO2/tydzienˊ

System Mizumashi:

 • Redukcja zużycia paliwa: 20l/dzienˊ×50%=10l/dzienˊ20l/dzienˊ×50%=10l/dzienˊ
 • Redukowana emisja CO2 na dzień: 10l/dzienˊ×2,68kgCO2/l=26,8kgCO2/dzienˊ10l/dzienˊ×2,68kgCO2/l=26,8kgCO2/dzienˊ
 • Redukowana emisja CO2 na tydzień: 26,8kgCO2/dzienˊ×5dni=134kgCO2/tydzienˊ26,8kgCO2/dzienˊ×5dni=134kgCO2/tydzienˊ

Redukcja emisji CO2:

 • Roczna redukcja emisji CO2 dzięki przejściu na system Mizumashi: (268kgCO2/tydzienˊ−134kgCO2/tydzienˊ)×52tygodnie/rok=6968kgCO2/rok(268kgCO2/tydzienˊ−134kgCO2/tydzienˊ)×52tygodnie/rok=6968kgCO2/rok

 

Przejście na system Mizumashi pozwala więc zredukować emisję CO2 o niemal 7 ton rocznie, dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa przez wózki widłowe. Jest to przykład, który pokazuje, jak optymalizacja procesów logistycznych może przyczynić się nie tylko do zwiększenia efektywności operacyjnej, ale także do redukcji wpływu na środowisko.

Utwórz zestawienie statystyk na temat zastępowania wózków widłowych pociągami mizumaschi

 

Zastępowanie wózków widłowych pociągami Mizumashi w zakładach produkcyjnych i magazynach to trend, który zyskuje na popularności dzięki swoim licznych korzyściom. Poniżej przedstawiam zestawienie statystyk, które obrazują wpływ wdrożenia pociągów Mizumashi na operacje logistyczne:

 

 1. Redukcja kosztów operacyjnych:
  • Średnia redukcja kosztów operacyjnych związanych z transportem wewnętrznym po wdrożeniu systemu Mizumashi: 20% – 40%.
 2. Zmniejszenie emisji CO2:
  • Estymowana redukcja emisji CO2 dzięki zastosowaniu pociągów Mizumashi w porównaniu do wózków widłowych: do 33%.
 3. Optymalizacja przepływu materiałów:
  • Zwiększenie efektywności przepływu materiałów i redukcja czasu oczekiwania na dostawy: o 25% – 50%.
 4. Zmniejszenie ilości wypadków:
  • Spadek liczby wypadków i incydentów związanych z transportem wewnętrznym po wdrożeniu systemu Mizumashi: do 50%.
 5. Poprawa wykorzystania przestrzeni:
  • Zmniejszenie zajmowanej przestrzeni magazynowej dzięki efektywniejszemu planowaniu tras i częstszym dostawom: o 15% – 30%.
 6. Zwiększenie elastyczności operacyjnej:
  • Poprawa elastyczności operacyjnej i łatwość dostosowania do zmieniających się wymagań produkcyjnych dzięki modułowej budowie pociągów Mizumashi.
 7. Efektywność energetyczna:
  • Zredukowane zużycie paliwa i energii elektrycznej dzięki efektywniejszemu i bardziej zorganizowanemu transportowi wewnętrznemu.

 

Statystyki te obrazują, jak wdrożenie systemu Mizumashi może przynieść znaczące korzyści dla zakładów produkcyjnych i magazynów, poprawiając bezpieczeństwo, efektywność operacyjną oraz wpływ na środowisko. Warto zauważyć, że konkretne wartości mogą różnić się w zależności od specyfiki danego zakładu, jego rozmiaru, oraz stopnia wdrożenia systemu Mizumashi.

wymień korzyści i przewagi zastosowania pociągów mizumasch w stosunku do pojazdów AGV

 

Pociągi Mizumashi i Pojazdy Autonomiczne Przewożące Towary (AGV – Automated Guided Vehicles) to dwa rozwiązania służące do automatyzacji i optymalizacji procesów transportu wewnętrznego w przemyśle. Oba systemy mają swoje unikalne zalety, ale istnieją wyraźne korzyści z zastosowania pociągów Mizumashi w porównaniu do pojazdów AGV:

Korzyści z zastosowania pociągów Mizumashi

 1. Elastyczność w konfiguracji: Pociągi Mizumashi mogą być łatwo konfigurowalne i dostosowane do specyficznych potrzeb i wymiarów zakładu produkcyjnego, oferując większą elastyczność w dostosowywaniu do zmieniających się warunków produkcyjnych.
 2. Większa przepustowość materiałowa: Pociągi mogą przewozić większe ilości materiałów w jednym przejeździe w porównaniu do pojedynczych AGV, co jest korzystne w przypadku dużych wolumenów transportu.
 3. Zmniejszenie zatorów transportowych: Zorganizowany system pociągów Mizumashi może zmniejszyć ryzyko zatorów i zakłóceń w ruchu, które mogą wystąpić przy użyciu niezależnie działających pojazdów AGV.
 4. Koszty operacyjne: Wdrożenie systemu pociągów Mizumashi może być bardziej opłacalne na dużych obszarach produkcyjnych, gdzie koszt zakupu i utrzymania wielu pojazdów AGV byłby wyższy.
 5. Prostsze planowanie tras: Systemy Mizumashi często korzystają z ustalonych tras, co ułatwia planowanie i koordynację przepływu materiałów, w przeciwieństwie do AGV, które mogą wymagać skomplikowanego oprogramowania do planowania tras.

 

Przewagi w stosunku do pojazdów AGV

 1. Skalowalność: Pociągi Mizumashi są łatwiejsze do skalowania, pozwalając na dodawanie dodatkowych wagonów bez konieczności zwiększania liczby pojazdów, co jest korzystne w przypadku rosnących potrzeb produkcyjnych.
 2. Prostota w obsłudze i konserwacji: Systemy Mizumashi mogą być prostsze w obsłudze i wymagać mniej zaawansowanej konserwacji niż pojazdy AGV, które opierają się na bardziej złożonej technologii.
 3. Większa odporność na awarie: W przypadku awarii pojedynczego pojazdu AGV, cały system transportu może zostać zakłócony. W systemie pociągów Mizumashi, pojedyncza awaria nie musi wpływać na całość operacji.
 4. Zintegrowany transport materiałów: Pociągi Mizumashi mogą być bardziej efektywne w zintegrowanym transporcie różnorodnych materiałów do wielu lokalizacji na terenie zakładu, oferując jednolity system dostaw.
 5. Bezpieczeństwo: Pociągi Mizumashi, działając na ustalonych trasach, mogą zmniejszać ryzyko kolizji z pracownikami i innymi pojazdami, co jest szczególnie ważne w zatłoczonych środowiskach produkcyjnych.

 

Podsumowując, wybór między pociągami Mizumashi a pojazdami AGV zależy od specyfiki operacji, wolumenu transportu, dostępnej przestrzeni oraz innych czynników operacyjnych i finansowych. W niektórych sytuacjach, kombinacja obu systemów może zaoferować najlepsze rozwiązanie, łącząc ich indywidualne zalety.