Forschungsprojekte EU

Opracowanie inteligentnego, zrobotyzowanego, samowyładowczego wózka logistycznego dla autonomicznego pociągu logistycznego

 

Projekt NCBiR Atres

 

Beneficjent
Atres Intralogistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt pt.:„Opracowanie inteligentnego, zrobotyzowanego, samowyładowczego wózka logistycznego dla autonomicznego pociągu logistycznego”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Poddziałanie 1.1.1

 

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie inteligentnego, zrobotyzowanego, samowyładowczego wózka logistycznego, innowacyjnego w skali globalnej produktu, stanowiącego kompleksowe rozwiązanie dla procesów intralogistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych.

 

Rezultat projektu będzie pierwszym, dostępnym produktem w pełni umożliwiającym współpracę z automatycznymi holownikami. Będzie to również najbardziej zaawansowany technologicznie produkt firmy.

 

Wartość projektu: 2 828 375,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 697 025,00 PLN
Projekt realizowany w okresie: 01.01.2022 – 31.12.2023

 

Opracowanie nowego typu wózka logistycznego oraz metody bezkolizyjnej i bezblokadowej realizacji procesów intralogistyki

 

FE_POIR_poziom_pl

 

Beneficjent
Atres Intralogistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt pt.:
„Opracowanie nowego typu wózka logistycznego oraz metody bezkolizyjnej i bezblokadowej realizacji procesów intralogistyki”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1

Cele projektu: Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie nowoczesnych, kompleksowych oraz do tej pory niedostępnych rozwiązań z zakresu intralogistyki.
W efekcie realizacji projektu powstawanie rozwiązanie konstrukcyjne(produkt) oraz systemowe (usługa) o cechach, które będą stanowić nowy standard w zakresie rozwiązań logistyki wewnątrzzakładowej.
Wartość projektu: 1 493 118,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 077 510,60 PLN
Okres realizacji: 01.11.2017 – 31.10.2018