Aktualności

Konferencja „Kształtowanie potencjału rynku  dla Przemysłu 4.0”

21 lutego 2018 roku przedstawiciele Atres Intralogistics wzięli udział w konferencji „Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0” będącej częścią cyklu wydarzeń towarzyszących European Industry Week. Odbyła się ona w gmachu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 
Przedmiotem dyskusji były między innymi korzyści płynące z włączania się w rewolucję przemysłową, jej skutki oraz potencjał zachodzących zmian.

21 lutego 2018 roku przedstawiciele Atres Intralogistics wzięli udział w konferencji „Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0” będącej częścią cyklu wydarzeń towarzyszących European Industry Week. Odbyła się ona w gmachu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Przedmiotem dyskusji były między innymi korzyści płynące z włączania się w rewolucję przemysłową, jej skutki oraz potencjał zachodzących zmian.

„Czwarta rewolucja przemysłowa jest faktem, a Polska jako duży kraj ze znaczącym udziałem przemysłu chce aktywnie w niej uczestniczyć. Mamy ku temu ogromny potencjał. Jako rząd będziemy aktywnie wspierać naszych przedsiębiorców, byśmy mogli wspólnie stać się liderami tej rewolucji " – zapowiedziała minister Jadwiga Emilewicz.

Jedną z idei konferencji było przedstawienie Platform Przemysłu Przyszłości, które mają za zadanie łączyć podmioty, budować wzajemne relacje między nimi oraz stymulować interakcje. Takie podejście zorientowane jest zarówno na organizację produkcji, jak i na współtworzenie, tym samym pozwalając na optymalizację zasobów czy zwiększanie rentowności działań.

W wydarzeniu brało również udział Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, które zaprezentowało platformę inżynierską zrealizowaną przy współpracy z Inkubatorami Liderów Przemysłu. Rozwiązanie to jest pierwszym efektem współpracy Politechniki Poznańskiej oraz PCSS w ramach konsorcjum Wielkopolskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.

Atres Intralogistics reprezentowali Członek Zarządu dr hab. inż. Paweł Pawlewski profesor Politechniki Poznańskiej oraz Dyrektor Handlowy Paweł Czynszak. Profesor Pawlewski miał przyjemność wystąpić na forum prezentując możliwości technologii LogABS, której deweloperem jest Atres Intralogistics.

Wśród wielu gości odwiedzających wspólne stoisko Politechniki Poznańskiej, PCSS oraz Atres, na którym przedstawiono możliwości LogABS z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, była również Minister Jadwiga Emilewicz.

 

Minister Jadwiga Emilewicz, na stoisku PCSS, Politechniki Poznańskiej i Atres, zwiedza wirtualną fabrykę

dr hab. inż. Paweł Pawlewski profesor Politechniki Poznańskiej prezentuje technologię LogABS

© Copyright 2019 Atres Intralogistics | Ogólne Warunki Handlowe