Poznan4.0

 • Conference 'Industry 4.0' in Poznań

  The conference 'Industry 4.0' in Poznań combined with the presentation of the new technologies brought together experts and entrepreneurs following the fourth industrial revolution. The event took place in MTP Poznań Expo on October 4-5, 2019.

  Atres Intralogistics was exhibited alongside Partners of the Digital Innovation Hub HPC4Poland, where the Poznan Supercomputing and Networking Center is the leader. At the event, we promoted the LogABS simulation program as a tool for desinging intralogistic processes. Conference and exhibition participants were keenly interested in this technology that can be supported by virtual reality.

  On the first day of the event, there were numerous speeches by people form businnes describing innovative technologies and their practical applications in the world of industry and science. There was also a debate with the participation of Ms Jadwiga Emilewicz, Minister of Entrepreneurship and Technology. After the debate, the Minister visited subsequent stands to learn about innovative industry solutions. At a joint PSNC stand, Ms. Emilewicz had the opportunity to visit a virtual factory (created in the LogABS simulation program) by using VR goggles.

   

 • Konferencja „Przemysł 4.0” w Poznaniu

  Konferencja „Przemysł 4.0” w Poznaniu połączona z prezentacją nowoczesnych technologii skupiła ekspertów i przedsiębiorców podążających nurtem czwartej rewolucji przemysłowej. Wydarzenie odbywało się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 4-5 października 2019 roku.

  Firma Atres Intralogistics wystawiała się u boku Partnerów Węzła Innowacji Cyfrowych HPC4Poland, którym Liderem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Na wydarzeniu promowaliśmy program symulacyjny LogABS jako narzędzie do projektowania procesów intralogistycznych. Uczestnicy konferencji i wystawy byli żywo zainteresowani tą technologią, która może być wpierana wirtualną rzeczywistością.

  W pierwszym dniu wydarzenia miały miejsce liczne wystąpienia ludzi biznesu, który opisywali innowacyjne technologie i ich wykorzystanie w praktyce, zarówno w świecie przemysłu jak i nauki. Odbyła się również debata z udziałem Pani Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Po debacie Pani Minister odwiedzała kolejne stoiska, aby zapoznać się  z rozwiązaniami innowacyjnego przemysłu. Na wspólnym stoisku PSCC Pani Emilewicz miała okazje zwiedzić wirtualną fabrykę, zamodelowaną w programie symulacyjnym LogABS, przy użyciu gogli VR.

© Copyright 2019 Atres Intralogistics | Ogólne Warunki Handlowe

Please publish modules in offcanvas position.