Aktualności

PRZYSTĄPIENIE DO WĘZŁA

INNOWACJI CYFROWYCH


Dnia 7 lutego 2018 roku Atres Intralogistics przystąpił do Węzła
innowacji Cyfrowych, którego Liderem jest Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
Wspólnie tworzymy ofertę polskiego rynku HPC i IoT dla firm w ramach
węzła HCP4Poland.

 http://www.hpc4poland.pl/
 
HPC4Poland działa wraz z partnerami od 2016 roku, łącząc zasoby i
ekspertyzę Partnerów w celu urzeczywistniania wizji Przemysłu 4.0.
Wspólnie podnoszą dostępność usług obliczeniowych, tworzą
innowacyjne usługi IT oraz zdobywają i realizują projekty UE
dotyczące Przemysłu 4.0.

HPC4Poland oferuje tworzenie i realizację symulacji numerycznych,
budowanie złożonych platform IT, projektowanie obliczeniowego modelu
siatki, optymalizację algorytmów obliczeniowych, usługi IoT, wsparcie
inżynieryjne i konsultingowe.
© Copyright 2019 Atres Intralogistics | Ogólne Warunki Handlowe