VI POLSKI KONGRES PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polski Kongres Przedsiębiorczości jest największym mobilnym wydarzeniem biznesowo-gospodarczym w Polsce. W tym roku w  dniach 24-25 września 2018 spotka się 1,5 tysiąca przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki oraz administracji publicznej z całego kraju, tym razem pod hasłem  "Nowoczesna gospodarka – kapitał dla przyszłości".

  

 

  

 

Polski Kongres Przedsiębiorczości jest największym mobilnym wydarzeniem biznesowo-gospodarczym w Polsce. W tym roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich w  dniach 24-25 września 2018 spotka się 1,5 tysiąca przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki oraz administracji publicznej z całego kraju. Motywem przewodnim będzie "Nowoczesna gospodarka – kapitał dla przyszłości".

Tematy podejmowane podczas Kongresu dotykać będą najistotniejszych kwestii związanych z rozwojem ekonomicznym i społecznym, takich jak: siła polskich innowacji, szkolnictwo wyższe, energetyka, medycyna, rozwój regionalny w perspektywie 2014-2020, rynek mieszkaniowy w Polsce, współpraca biznesu oraz samorządów, społeczna odpowiedzialność biznesu, czy komercjalizacja badań. Partnerami poszczególnych paneli dyskusyjnych będą podmioty, które mają realny wpływ na funkcjonowanie danych sektorów gospodarki. Wnioski z prowadzonych dyskusji trafią więc prosto do osób, które kreują politykę na wielu poziomach oddziaływania.

Gośćmi wydarzenia będą osoby zajmujące najwyższe szczeble w swoich instytucjach, dzięki czemu rozmowy toczące się podczas Kongresu  i wypracowane rozwiązania mogą zostać przełożone na działania praktyczne i zaowocować nawiązaniem długofalowych kontaktów.

Atres Intralogistics towarzyszyć będzie Politechnice Poznańskiej – partnerowi strategicznemu Kongresu.

 

 
 
 
 
 
© Copyright 2019 Atres Intralogistics | Ogólne Warunki Handlowe